top of page

3 - NAPREDNA RAZINA ZA AMATERE - POBOLJŠAJTE SVOJE KUHARSKE VJEŠTINE

(1-DNEVNI PROGRAMI - 350 € uključeni troškovi hrane)

(2-DNEVNI PROGRAMI - 650 € uključeni troškovi hrane)

(3 DNEVNI PROGRAMI - 900 € uključeni troškovi hrane)

1 Početni - 2 Srednji - 3 Napredni

3 - NAPREDNA RAZINA ZA AMATERE - POBOLJŠAJTE SVOJE KUHARSKE VJEŠTINE

Napredni trodnevni program za amatere kuhare na temama kuhanja sous-vide, pasterizacije, sterilizacije i salamurenja

Dan 1: Uvod u kuhanje Sous-Vide

Predstavljanje tehnike kuhanja sous-vide, njenih prednosti i nedostataka, kao i opreme potrebne za njenu provedbu

Demonstracija pripreme i kuhanja jednostavnog jela sous-vide, poput lososa, svinjskog trbuha

Dan 2: Pasterizacija i Salamurenje

Uvod u pasterizaciju i njene različite tehnike, uključujući pasterizaciju na niskim temperaturama, brzu pasterizaciju i pasterizaciju pod ultra-visokim tlakom

Demonstracija pasterizacije složenog jela. Tehnike salamurenja s biljem, začinima i drugim sastojcima za dodavanje okusa

Dan 3: Sterilizacija

Uvod u sterilizaciju i njene različite tehnike

Demonstracija sterilizacije

bottom of page